banner_SE

Uppdaterad den 5:44 / 13-aug-2020

Allmänna villkor

1. Evenemangets varaktighet och registrering. Från 17 augusti - 20 september 2020 (UTC + 08:00), kan deltagare (“du, “din” i tillämpliga fall)  anmäla sig till MSI-kampanjen “B550” (“evenemang”) – så länge lagret räcker. För att delta måste du slutföra följande steg:  

 

MSI-belöning

i. Köp en (1) eller flera nya och berättigade MSI-moderkortsprodukter (se förteckning över berättigade produkter nedan) från deltagande MSI-partners. Berättigade produkter måste köpas som enskilda komponenter och inte som en del av ett förbyggt system.

ii. Registrera dina produkter i MSI:s medlemscenter. Du måste registrera dig för ett nytt MSI-medlemskonto på https://register.msi.com/home/login  om du inte tidigare har registrerat dig. Gå till sidan för produktregistrering och välj produktlinjen och kampanjen "B550". Anspråk ska lämnas in tidigast 30 (trettio) dagar efter det att den nya kvalificerade produkten köptes. All registrering och inlösning måste vara genomförd senast den 30 oktober 2020. Inlösningar som sker efter senast angivna tid kommer att anses förverkade.

VARJE DELTAGARE (VERIFIERAD MED NAMN, KONTO ELLER INTERNETPROTOKOLLADRESS (IP-ADRESS) KAN ENDAST REGISTRERA SIG FÖR INLÖSNING EN GÅNG FÖR DETTA EVENEMANG.

iii. Tillhandahåll en kopia av ditt köpbevis för MSI-verifiering. Dokumentationen måste uppvisa namnmärkning för produktmodellen, fakturadatum samt butiks-/leverantörsnamn. Fakturadatumet måste vara mellan 17 augusti - 20 september 2020.


iv. Godkänn evenemangets allmänna villkor och invänta granskning av MSI. Om MSI fastställer att du uppfyller alla behörighetskriterier kommer inlösningsobjektet – återbetalningsbelöning(ar) till värdet angivet nedan – att skickas till ditt registrerade bankkonto av MSI eller dess deltagande partners inom trettio (30) dagar efter registreringen. Ofullständig information om evenemangsregistrering kan leda till ytterligare behandlingstid om du måste lämna ytterligare information.


v. MSI förbehåller sig rätten att verifiera, godkänna eller avvisa inlämningar efter eget gottfinnande om evenemangsregistreringen är ofullständig, inte tillhandahålls inom sju (7) dagar efter MSI:s begäran eller tillhandahålls efter perioden för evenemangsregistrering.

 

vi. Om den registrerade MSI-produkten återlämnas eller återbetalas, måste du meddela MSI skriftligen och kampanjansökan kommer automatiskt att dras in utan förvarning. MSI förbehåller sig rätten att be de sökande om återbetalning av belöningar som erhållits från produkter som returnerats eller återbetalats inom fjorton (14) dagar efter registrering i MSI:s medlemscenter.


vii. Deltagare måste vara minst 18 år gamla. Ej giltigt där det är förbjudet eller begränsat enligt lag.


viii. Detta evenemang är endast till för berättigade slutkunder och inte för företag. MSI, MSI-anslutna, dotterbolag, tillverkare, affärspartners, distributörer, grossister, återförsäljare, detaljhandlare, internetcaféer eller byråanställda och deras familjemedlemmar är inte berättigade att delta i detta evenemang.


ix. MSI förbehåller sig rätten att göra justeringar av dessa villkor utan förvarning, med förbehåll för eventuella direktiv från en tillsynsmyndighet.

 

Kvalificerade produkter och återbetalningsbelöningar

MSI-produktmodell

Återbetalning (kr)

MPG B550 GAMING CARBON WIFI

215 kr

MPG B550 GAMING EDGE WIFI

215 kr

MPG B550 GAMING PLUS

215 kr

MPG B550I GAMING EDGE WIFI

215 kr

MAG B550 TOMAHAWK

255 kr

MAG B550M MORTAR WIFI

215 kr

MAG B550M MORTAR

215 kr

MAG B550M BAZOOKA

215 kr

 

  • Berättigade regioner: Spanien, Frankrike, Ryssland, Sverige
  • Berättigade deltagande MSI-partners: Pccomponentes/LDLC/Materiel.net/Topachat
  • Alla bilder visas endast för illustrativt syfte. Faktiska artiklar kan variera.


2. Sekretesspolicy. Vi kan komma att be dig om uppgifter under evenemangsregistreringen och produktregistreringsprocessen som, i tillämpliga fall, utan begränsning kan inkludera, din e-postadress, namn, produktens serienummer, inlösenkod, köpinformation och annan frivillig information som du tillhandahåller. Dessutom kan vi indirekt samla in uppgifter från dig via cookies eller inbyggda analysverktyg för webbplatsen. Uppgifterna vi samlar in kommer att användas på följande sätt: för att genomföra detta evenemang, för att verifiera din behörighet, för att kontakta dig vid behov, för att säkerställa att pris(er) ska kunna skickas till dig, för att lagra registrerade produktdata så länge som en pågående relation existerar mellan oss (t.ex. när du använder våra tjänster så som garanti, eDM-meddelanden etc.), och för användning gällande interna marknadsstudier för att utveckla bättre produkter och tjänster. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, förutom: i) till tredje part-processorer så som våra internettjänst- och webbplatsleverantörer för att vi ska kunna genomföra detta evenemang; eller ii) när man rapporterar eller ger gensvar på faktisk eller misstänkt överträdelse av tillämpliga lagar till juridiska myndigheter och tillsynsmyndigheter så som domstol eller polis i den utsträckning det behövs.


På grund av den internationella karaktären hos vår verksamhet överför vi information inom MSI-gruppen, och till tredje parter enligt ovan, i samband med det syfte som anges i dessa allmänna villkor. Därför kan vi komma att överföra uppgifter till länder som kan ha annorlunda lagar och krav på dataskydd än de som gäller i det land du befinner dig i.


Mer information om hur dina uppgifter kan komma att användas och behandlas finns i MSI:s sekretesspolicy, tillgänglig på https://www.msi.com/page/privacy-policy. MSI:s sekretesspolicy utgör en del av dessa allmänna villkor och införlivas härmed genom hänvisning med full giltighet och effekt.


3. eDM-prenumeration. Du kan komma att bli ombedd att gå med i MSI:s eDM-e-postlista för att erhålla MSI:s produktnyheter eller serviceuppdateringar. Om du inte vill finnas registrerad på denna lista ska du inte markera kryssrutan för prenumerationen eller någon kryssruta med liknande titel.


4. Deltagarlicens. För allt material du kan komma att förse oss med inför detta evenemang, inklusive och utan begränsningar, bilder, videor, recensioner, innehåll, kommentar, feedback och skriftligt material, som tillämpligt (tillsammans "inlämnat material"), ger du härmed MSI och dess världsomfattande dotterbolag en evig, oåterkallelig, royaltyfri, fullt betald, världsomfattande, underlicensierbar licens för att använda, reproducera, kopiera, distribuera, skapa derivatverk av, offentligt uppvisa och framföra och annars använda eller utnyttja det inlämnade materialet på samtliga lagliga sätt som rimligt bestäms av MSI och med förbehåll för MSI:s sekretesspolicy.


5. Deltagarens representation och garantier. Du representerar och garanterar härmed att:

  1. Informationen du har lämnat är korrekt och sann;
  2. Du har fullständig auktoritet, kapacitet, makt och rätt att registrera dig till detta evenemang och ger det nödvändiga licensbeviljandet, representationen och garantierna enligt dessa Allmänna villkor;
  3. Du har erhållit och kommer att bibehålla alla tillämpliga godkännanden, samtycken, behörigheter, licenser och undantag som är nödvändiga för att bevilja licenser som anges ovan till MSI och dess dotterbolag; och
  4. Du har följt alla tillämpliga lagar när du registrerat dig för det här evenemanget.


6. Deltagarens gottgörelse
. Du ska försvara, gottgöra och hålla MSI skadefri, dess dotterbolag och efterträdare, företrädare, styrelseledamöter och agenter, från och mot allt och alla skyldigheter, skadestånd, domar, kostnader, utgifter och avgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) till följd av alla yrkanden, utredningar, rättstvister eller andra rättsliga eller administrativa åtgärder från tredje part som uppstår till följd av eller avser en faktisk eller påstådd överträdelse av dig av några representationer, garantier, åtaganden i dessa allmänna villkor


7. Deltagarens bekräftelse och samtycke. Du bekräftar och godtar härmed att:

i. MSI förbehåller sig den enda och oinskränkta rätten:

  1. att fastställa, slutgiltigt och avgörande, ifall en deltagare har uppfyllt Evenemangskraven i god tro. I illustrativt syfte utan begränsning till några andra villkor, kan MSI diskvalificera deltagare: a) om registrering till evenemang eller produktregistrering är ofullständig, b) om evenemangets behörighetskrav såsom tillämplig produktlinje eller regionala restriktioner inte bemöts ; c) om de medskickade dokumenten är förfalskade, bedrägliga eller ogiltiga; d) om automatiserade koder, script, plugins eller andra medel använts för att gå in i eller slutföra registrering till evenemanget; e) om deltagaren inte har den rättsliga kapaciteten för att anmäla sig till detta evenemang, eller f) om brottsliga eller olagliga handlingar begås eller påstås ha åtagits för att delta i detta evenemang;
  2. att ersätta priset med objekt av liknande värde utan förvarning;
  3. att ändra, ta bort eller lägga till något av dessa villkor utan förvarning;


ii. MSI är inte ansvarig och tar inget ansvar gentemot någon person för någon förlust, missnöje eller skada som uppstår av priset och dess användning. Vinnarna ska inte framföra några yrkanden gentemot MSI;

iii. MSI friskriver sig allt ansvar för eventuella förseningar, felleverans, förlust eller fel vid leverans av vinnande besked på grund av mekaniska, tekniska, elektroniska, kommunikations-, telefon-, dator-, hårdvara-, internet- eller programvarufel, felfunktioner eller missöden av några slag. Vid en sådan eventualitet, avstår vinnaren ovillkorligt från sin rätt till priset och någon tillhörande ersättning.


8. Exkludering av garantier för MSI. MSI-PRIS(ER) LÄMNAS/LEVERERAS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER IMPLICERAD GARANTI AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.

9. Ansvarsfriskrivning. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING TILLÅTET AV TILLÄMPLIGA LAGAR, KOMMER MSI INTE VARA SKYLDIG DIG NÅGOT ENLIGT NÅGRA FODRINGAR (OAVSETT ANSVARSTEORI, ANTINGEN BASERAT PÅ AVTALETS PRINCIPER, GARANTI, FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAN KRÄNKNING, BROTT MOT SAMTLIGA LAGSTADGADE REGLER ELLER ANNAT) FÖR SAMTLIGA SÄRSKILDA, FÖLJDRIKTIGA, TILLFÖRLITLIGA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, STRAFFANDE ELLER FÖREDÖMLIGA SKADOR, OAVSETT OM DE ÄR FÖRUTSEBARA ELLER EJ, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL FÖRLORAD VINST, AVKASTNING, GOODWILL ELLER ERSÄTTNINGSKOSTNAD.


10. Övrigt. Dessa allmänna villkor regleras och bestäms av lagarna i Taiwan, oavsett konflikter i lagarnas principer, och alla tvister som härrör från evenemanget och dessa villkor ska tilldömas av Tingsrätten i Taipei, Taiwan. Alla föreskrifter som ogiltigförklaras av en behörig domstol ska avslås, och de återstående allmänna villkoren kommer att bestå i full kraft och effekt. Om MSI misslyckas med att verkställa några rättigheter enligt dessa allmänna villkor ska detta inte anses vara ett undantag. MSI ansvarar inte för några fel på grund av omständigheter utanför dess rimliga kontroll. Dessa allmänna villkor ska inte överlåtas eller på annat sätt skickas vidare av dig till någon annan tredje part; alla obehöriga överlåtanden är ogiltiga. Dessa allmänna villkor utgör det fullständiga avtalet mellan parterna med avseende av evenemanget och ersätter alla tidigare avtal, kommunikationer, framställningar eller diskussioner, muntliga eller annat.